چگونه کتاب خود را به فروش بگذاریم؟

چگونه کتاب خود را به فروش بگذاریم؟

تنها چیزی که دست دوم بودن اون هیچ تاثیری توی کیفیتش نداره، کتابه. مهم اینکه که مطلب خونده بشه. دیگه چه فرقی داره کتاب چند دست چرخیده. برگه های سالم یه کتاب کافیه تا ارزشمند محسوب بشه.