بازاریابی کارشناسی ارشد

11 ماه پیش
نوع آگهی درج کتاب
دسته بندی کتاب دانشگاهی
نویسنده دکتر محمد حقیقی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) _ علی اکبر افقهی فریمانی (عضو هیئت علمی دانشگاه)
مترجم
سال 1394
شابک 978-964-11-4482-3
مبلغ (تومان) توافقی
استان تهران
شهر تهران