نظریه اساسی مدارها و شبکه ها- دو جلدی

18روز قبل
دسته بندی کتاب دانشگاهی
نویسنده دکتر پرویز جبه داد مارالانی
مترجم
سال 1375
شابک
مبلغ (تومان) 40000تومان
استان قم
شهر قم