نظریه اساسی مدارها و شبکه ها- دو جلدی

1 ماه پیش
نوع آگهی درج کتاب
دسته بندی کتاب دانشگاهی
نویسنده دکتر پرویز جبه داد مارالانی
مترجم
سال 1375
شابک
مبلغ (تومان) 40000تومان
استان قم
شهر قم