زبان اسمبلی

18روز قبل
دسته بندی کتاب دانشگاهی
نویسنده مزیدی
مترجم سپیدنام
سال 1382
شابک
مبلغ (تومان) 20000تومان
استان قم
شهر قم