زبان اسمبلی

1 ماه پیش
نوع آگهی درج کتاب
دسته بندی کتاب دانشگاهی
نویسنده مزیدی
مترجم سپیدنام
سال 1382
شابک
مبلغ (تومان) 20000تومان
استان قم
شهر قم