طراحی و پیاده سازی سیستمهای عامل

5 ماه پیش
نوع آگهی درج کتاب
دسته بندی کتاب دانشگاهی
نویسنده تننباوم
مترجم ابوالفضل طرقی حقیقت
سال 1381
شابک
مبلغ (تومان) 10000تومان
استان قم
شهر قم