معماری کامپیوتر

5 ماه پیش
نوع آگهی درج کتاب
دسته بندی کتاب دانشگاهی
نویسنده هادی یوسفی
مترجم
سال 1386
شابک
مبلغ (تومان) 10000تومان
استان قم
شهر قم