حل تشریحی تمام مسائل معماری کامپیوتر-مانو

5 ماه پیش
نوع آگهی درج کتاب
دسته بندی کتاب دانشگاهی
نویسنده حسن سید رضی
مترجم
سال 1384
شابک
مبلغ (تومان) 10000تومان
استان قم
شهر قم