طراحی و کنترل زنجیره تامین

18روز قبل
دسته بندی کتاب دانشگاهی
نویسنده احمد جعفرنژاد
مترجم
سال 1391
شابک
مبلغ (تومان) 10000تومان
استان قم
شهر قم