مدیریت مالی نوین-دوجلدی

1 ماه پیش
نوع آگهی درج کتاب
دسته بندی کتاب دانشگاهی
نویسنده استفان راس
مترجم علی جهانخانی، مجتبی شوری
سال 1393
شابک
مبلغ (تومان) 40000تومان
استان قم
شهر قم