مبانی فلسفی دانش تحقیق در عملیات

1 ماه پیش
نوع آگهی درج کتاب
دسته بندی کتاب دانشگاهی
نویسنده علی جعفری، محمد حسن ملکی
مترجم
سال 1394
شابک
مبلغ (تومان) 20000تومان
استان قم
شهر قم